Naujienos

Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių platforma „Wordwall“

Sausio 20 d.


Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių platforma „Wordwall“ atitinka visus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532 patvirtintus reikalavimus „Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti“ (5 punktas).

„Wordwall“ – tai iki 33 įvairių skaitmeninių priemonių platforma, skirta mokytojui parengti užduotis interaktyviai veiklai. „Wordwall“ – populiariausia mokymo(si) platforma, kuri išversta į 38 kalbas.

VšĮ „Švietimo tinklas“ kartu su platformos „Wordwall“ kūrėjais Visual Education Ltd atliko „Wordwall“ lokalizavimo darbus. Dabar veikia lietuviška „Wordwall“ versija https://wordwall.net/lt Platformos funkcijos plačiau

VšĮ „Švietimo tinklas“ kviečia mokyklas, mokytojus ne tik išbandyti nemokamą, nepilną ir su apribojimais „Wordwall“, bet įsigyti pilną ir be apribojimų „Wordwall“ lietuvišką versiją.

VšĮ „Švietimo tinklas“ kviečia pasirinkti „Wordwall“ platformos individualius planus pasirinktinai:

* STANDARTINIS planas 50 EUR. Mokytojas gali sukurti neribotą priemonių skaičių, naudotis pateiktais interaktyviais šablonais (iki 18). Mokiniai naudojasi nemokamai. Be nuotolinio mokymo darbui „Wordwall“ platformoje.

* STANDARTINIS planas + nuotolinis mokymas darbui „Wordwall“ platformoje 56 EUR. Mokytojas gali sukurti neribotą priemonių skaičių, naudotis pateiktais interaktyviais šablonais (iki 18). Mokiniai naudojasi nemokamai. Į kainą iskaičiuota vieno mokytojo dalyvavimas 10 val. nuotoliniame mokyme Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių platforma „Wordwall“.

* PROFESIONALUS planas 69 EUR. Mokytojas gali sukurti neribotą priemonių skaičių, naudotis pateiktais interaktyviais šablonais (iki 33). Mokiniai naudojasi nemokamai. Be nuotolinio mokymo darbui „Wordwall“ platformoje.

* PROFESIONALUS planas + nuotolinis mokymas darbui „Wordwall“ platformoje 75 EUR Mokytojas gali sukurti neribotą priemonių skaičių, naudotis pateiktais interaktyviais šablonais (iki 33). Mokiniai naudojasi nemokamai. Į kainą iskaičiuota vieno mokytojo dalyvavimas 10 val. nuotoliniame mokyme Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių platforma „Wordwall“.

* 1 metų licencijos kaina vienam naudotojui (mokytojui).

Paraiška

Paraiškų priėmimas iki vasario 4  d.

VšĮ „Švietimo tinklas“ yra oficialus mokymo(si) platformos „Wordwall“ lietuviškos versijos platintojas Lietuvoje.

Viešoji įstaiga „Švietimo tinklas“
El. paštas: svietimo.tinklas@gmail.com
Mob. (+370) 686 36858
Interneto svetainė: www.tinklas.lt