Programos aprašymas

Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas

Registracija negalima

Lektorius: Marija Gustainienė

Programa „Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų visų mokomųjų dalykų ir pradinių klasių mokytojams. Klasėje dažnai yra nevienodo lygio žinių mokinių, todėl užduotis jie nespėja atlikti visi vienu metu: vieniems yra per sunkios, o kiti padaro greitai, todėl jiems reikia sudėtingesnių, kad tobulintų savo įgūdžius. Pateikiama metodų, kaip planuoti ir diferencijuoti mokymą, daug dėmesio skiriama darbui su gabiais mokiniais. Analizuojami diferencijuoto ir individualizuoto mokymo privalumai bei trūkumai, IKT priemonių panaudojimo platesnės galimybės. Atkreipiamas dėmesys į kiekvieną mokinį pagal jo gebėjimus ir galimybes. 

Programos tikslas:

Pateikti mokytojams rekomendacijų, kaip organizuoti darbą individualizuojant ir diferencijuojant užduotis įvairių gebėjimų mokiniams.

Programos uždaviniai:

  1. Išsiaiškinti, kokie metodai patraukliausi derinant individualizuotą ir diferencijuotą mokymą pamokoje.
  2. Aptarti, kaip tikslingai parinkti užduotis pagal mokinių gebėjimus ir galimybes siekiant įgyvendinti ugdymo programos turinį.
  3. Numatyti diferencijuoto ir individualizuoto darbo vertinimo galimybes.
  4. Išnagrinėti trūkumus, kurie gali pasitaikyti, rengiant konkrečias užduotis įvairių lygių mokiniams.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

Patogumas. Nereikia derinti su darbo grafiku. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Kada vyks šis kursas?