Programos aprašymas

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika

Registracija negalima

Lektorius: Rasa Pranckevičienė
Kurso kodas: 19NK21
Dalyvio mokestis: 32 €

Šiandieniniai pokyčiai visuomenėje skatina efektingai ir tikslingai IT taikyti mokant įvairių dalykų. ugdymo procese. Nuotolinis mokymas paskatino mokytojus ieškoti įvairių virtualių aplinkų, kurias galėtų naudoti ugdymo procese.

Virtualios mokymosi aplinkos yra vienos iš veiksmingiausių priemonių nuotoliniam mokymui įgyvendinti. Jose numatyta galimybė kaupti ir pateikti informaciją apie mokymosi eigą (medžiagos naudojimą, grupinį bei individualų darbą, žinių patikrinimą, vertinimo greitas galimybes ir grįžtamąjį ryšį ), jos padeda įvertinti, kaip mokinys supranta pateiktą temą, padeda įsivertinti pamokoje. O ir mokiniui tampa akivaizdu, kiek yra išmokęs, suvokęs teoriją, ko trūksta iki geriausio rezultato.

Programa „Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika“. Ši programa yra skirta bendrojo ugdymo lavinimo mokyklų įvairių dalykų mokytojams.

Pateikiama pavyzdžių iš gerosios patirties, naudojant Quizizz ir Learning apps virtualias aplinkas, atskeidžiami šių virtualių aplinkų privalumai ir galimybės naudojant jas įvairių dalykų pamokose.

Taip pat tai yra būdas palengvinti mokytojui tikrinti mokinio įgytas žinias. Virtualios aplinkos sudaro galimybes reikalingam veiksmingam mokytojų ir mokinių bendradarbiavimui bei mokymui ir mokymuisi.

Pedagogai parengs savo dalyko įvairių užduočių pavyzdžių, pamokų pavyzdžių virtualiose aplinkose.

Programos metu bus tobulinama mokytojų asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija, naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija. Įvykdę programą mokytojai tobulins savo gebėjimus naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, paįvairins ugdymo(si) turinio įgyvendinimą.

Seminaro metu pedagogai gaus naudingos informacijos apie virtualiosiose mokymosi aplinkose užduočių kūrimo, testų ir apklausų sudarymo bei pateikimo ir automatinio atsakymų tikrinimo galimybes, panaudojant jas grįžtamąjam ryšiui sustiprinti. Klausimai, testai (pasirenkamų atsakymų klausimai; žodžio ar frazės atsakymų klausimai, „taip“ arba „ne“ atsakymų klausimai, atviro pobūdžio klausimai ir pan.; vaizdus klausimų pateikimas.

Tikėtina, kad po seminaro mokytojai galės paįvairinti savo pamokas naudodami virtualias aplinkas, pagilins IT žinias ir visa tai bus nukreipta į mokinio sėkmingumą, atradimo džiaugsmą.

Programos trukmė 40 valandų.

Numatyta tiesioginė video transliacija nuotolinio mokymo pradžioje.
Lektorės prisistatymas.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių mokymų privalumai

Patogumas. Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu.

Pagalba. Nuotolinio renginio dalyviams suteikiamos lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Skaitmeninė medžiaga. Nuotolinio renginio metu dalyvis gali laisvai, bet kada atsisiųsti mokymo(si) medžiagą, ją kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotolinio renginio metu mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas.Visiems, baigusiems nuotolinius mokymus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Finansinė nauda. Nėra kelionės išlaidų, nepertraukiama pagrindinė veikla. Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta tik nuotoliniu būdu taikant skaitmenines technologijas.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?