Programos aprašymas

Mokomės kūrybiškai, linksmai ir išradingai. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Vilė Černiuvienė

Kurso dalyvių apklausos rezultatai (atlikta 2019 m. rudenį)

  • Labiausiai patiko improvizaciniai žaidimai vaiko mokymo procese.
  • Mokymų medžiaga pateikta aiškiai, glaustai, paliekama erdvės savarankiškai kūrybai.
  • Aiškiai aprašyti žaidimai, teorinė medžiaga.
  • Naujoviškas eilėraščių pristatymas vaikams.
  • Patiko tai, kad kursą vedė praktikė, kad pasisėmiau daug naujo ir galėjau pati pasidalinti savo žiniomis. Viskas buvo tikslu, naudinga, visą medžiagą galima taikyti praktikoje.
  • Patiko tai, kad galėjau domėtis kursų medžiaga savo laisvu laiku. Labai patiko, kad mažai teorijos, o ji tik pagrįsta kokia naudą vaikas gauna besimokydamas eilėraštį su judesiu ar žaisdamas žaidimą ir pan. Savo turimas žinias papildžiau nauja medžiaga. Ačiū Jums.

Šiuolaikiniai ikimokyklinio amžiaus vaikai judrūs, aktyvūs, nenustygstantys vietoje, norintys nuolat judėti, žaisti. Vaikus sunku sudominti, išlaikyti jų dėmesį, išmokyti.

Programos dalyviai nagrinės klausimynų aktualiausiomis temomis sudarymą ir pateikimą, “veiksmo“ eilėraščių pritaikymą veiklai, žaidimųs „kitaip“, žaidimus kurie skatina inscenizuoti, veikti kūrybiškai parinkimą ir taikymą, Šioje medžiagoje bus pateikti judrūs „ryto rateliai“, kuriuose improvizuoti gali tiek vaikai, tiek pedagogas. Aptarsime judrias pertraukėles veiklos metu, kuriose naudojami paprasčiausi grupėje esantys daiktai ir priemonės.

Programa „Mokomės kūrybiškai, linksmai ir išradingai“ yra skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Programos uždaviniai:

  1. Skatinti naudoti klausimynus (grupinis ir individualus) efektyvinant mokymo procesą ir siekiant per minimalų laiką suteikti maksimalų kiekį žinių.
  2. Supažindinti ir išbandyti  žaidimus „kitaip“, žaidimus skirtus kūrybiškumo ir vaizduotės ugdymui, skatinančius pavaizduoti, sugalvoti, veikti.
  3. Sužinoti apie judrų „ryto ratą“, kurį galima keisti, improvizuoti, pavaizduoti.
  4. Išbandyti programoje pateiktus klausimynus, žaidimus, „ryto ratą“, judrias pertraukėles veikloje.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Pasiekiamumas. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?