Programos aprašymas

Kompetencijų ugdymas įvairių žaidimų pagalba pradiniame ugdyme. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Eleonora Mialdun, Irina Mickevič

Kurso dalyvių apklausos rezultatai (atlikta 2019 m. rudenį)

  • Daug pateikta naudingos informacijos, vaizdinių priemonių, žaidimų aprašymų. Man buvo daug naujų žaidimų. Išsamūs aprašymai. Taikiau 1 klasėje. Patiko.
  • Įdomūs, reikalingi darbe metodai.
  • Patiko konkretūs darbų pavyzdžiai, mokymai per praktiką, labai geros užduotys.
  • Konkrečios užduotys, kurios skirtos vaikams, patarima.
  • Medžiaga aiški, konkreti. Žaidimai su aprašymais, paaiškinimais, nuotraukomis

Motyvacija yra vienas pagrindinių faktorių, kurie įtakoja sėkmingą ir efektyvų mokymąsi. Žaidimai patraukia mokinių dėmesį ir aktyviai juos įtraukia į mokymąsi. Mokiniams patinka žaisti žaidimus, žaisdami pamokose jie labiau sukoncentruoja dėmesį ir stengiasi aktyviau dalyvauti pamokoje. Mokytojai, norėdami gerinti mokymosi rezultatus, pasirenka įvairius žaidimus savo pamokose. Žaidimai, naudojami mokomojoje aplinkoje, virsta puikia mokomąja priemone aiškinant ar įsimenant naujas sąvokas, idėjas. Parenkant įvairius žaidimus, atsižvelgiama ne tik į mokinį, jo sugebėjimus, bet ir remiamasi logika, pedagogika bei kitais mokslais, nes mokymo procesas formuoja mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Įvairių žaidimų pagalba siekiama lavinti vaikų pažinimo gebėjimus – suvokimą, mąstymą, atmintį, ugdyti kalbą, valingą dėmesį bei asmenybės savybes.

Programa „Kompetencijų ugdymas įvairių žaidimų pagalba pradiniame ugdyme“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokytojams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, vedant pamokas ir derinant įvairius žaidimus: tiek didaktinius, tiek lavinančius greitą mąstymą.

Mokytojai dalyvaus diskusijoje ,,Kokie žaidimai lavina mokinių kompetencijas?“ ir pasidalins savo kūrybine patirtimi. Programos metu bus tobulinamos mokytojų iniciatyvumo ir kūrybiškumo bei bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos.

Kurso metu mokytojai gaus naudingos informacijos apie įvairių žaidimų derinimą pamokoje, siekiant pažangos ir rezultato, reflektuos, diskutuos, atliks praktines užduotis, sukurs naujų žaidimų.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku, turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio kurso laikotarpiu.

Pagalba. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?