Category Archives: Naujienos

Naujienos

ATNAUJINTA PROGRAMA. Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti. Programos trukmė 40 valandų

Lapkričio 26 d.

Programa atnaujinta 2021 m. lapkričio mėn.

VšĮ „Švietimo tinklas“ gavo daug laiškų su prašymu pakartoti Laimono Tamošiūno nuotolinį mokymą „Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti“.

Kviečiu kurti inovatyvias ir interaktyvias mokymo priemones, kurias puikiai pritaikysime mokymo ir mokymosi procese. Kursime įvairius loginius bei atminties kortelių žaidimus, interaktyvius testus/klausimynus su automatiniu įvertinimu, teisingo atsakymo iš paveikslėlių pasirinkimo žaidimą, gerų darbų mėnesio kalendorių su užduotimis kiekvienai dienai, kvietimą į renginį ar testo sprendimą su QR kodu, interaktyvią knygelę su užduotimis, testus su teisingų teiginių išrinkimu, įvairius paveikslėlius su interaktyviais taškais – „Hotspot‘us“, teisingo teksto įrašymą ant tinkamos paveikslėlio ar sakinio dalies. Pasirinktas inovatyvias priemones sudėsime į interaktyvų pristatymą ir naudosime patogiai pamokoje. Na, o desertui, kursime nuo 4 iki 300 detalių dėliones (puzzle) vaikams, mokiniams, draugams ar kolegoms, laisvalaikiui. Bus smagu kurti ir lengva naudoti.

Išlaisvinsim savo kūrybiškumą: greitai ir lengvai sukursime gražius minčių žemėlapius. Galima bus jais dalintis su mokiniais ar kolegomis, kad kartu dirbtumėme su idėjomis. Nesvarbu, ar rašome užrašus, ar minčių audrą, ar planuojame, ar darome ką nors nepaprastai kūrybingo, yra labai paprasta vizualizuoti savo idėjas naudojant minčių žemėlapius.

Mokymo priemonių kūrimo variantų gausa įtikins net išrankiausius kolegas – „O, TAIP, RADAU KO IEŠKOJAU!“. Programų paprastumas reiškia, kad galėsime susitelkti ties mokymu ir mokymusi, o ne į techninius aspektus. Žaismingos pamokos ir skirtingos inovatyvios mokymo priemonės pažadins net nuobodžiausius mokinius. Tai puikus būdas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti.

Mobilus draugiškas turinys leis su šiomis mokymo priemonėmis patirti tokį patį turtingą ir interaktyvų mokymosi turinį kompiuteriuose, interaktyviose lentose, išmaniuosiuose telefonuose ir planšetėse. Naudosimės nemokama ir atviros licenzijos technologija internete.

Kursas tinka ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams, spec. pedagogams ir logopedams.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki gruodžio 3 d.

Naujienos

Nuotolinis mokymas „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas“. Programos trukmė 40 valandų

Lapkričio 25 d.

Šiuolaikinėje mokykloje labai svarbus tampa mokytojo gebėjimas sudominti mokinius dėstomuoju dalyku, lavinti  vaizduotę ir kūrybinę saviraišką. Parenkant mokymo metodus, atsižvelgiama ne tik į mokinį, jo sugebėjimus, bet ir remiamasi logika, pedagogika bei kitais mokslais, nes mokymo procesas sprendžia ne vien pažinimo, bet ir sudėtingus asmenybės formavimo uždavinius. Programa „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, vedant pamokas ir derinant įvairius metodus: tiek tradicinius, tiek modernius, aptariant pamokas netradicinėje aplinkoje ar integruojant kelis dėstomuosius dalykus. Taip pat  tinka ir pradinių klasių bei ikimokyklinių įstaigų pedagogams, nes metodus galima labai kūrybiškai pritaikyti prie savo dėstomo dalyko arba veiklos. Pateikiama pavyzdžių, kaip ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų rišliąją kalbą.

Mokytojai dalyvaus diskusijoje „Kokie metodai ugdo mokinių saviraišką ir kūrybingumą?“ ir pasidalins savo kūrybine patirtimi. Programos metu bus tobulinama mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija.

Dalyvaujantys kursuose mokytojai gaus naudingos informacijos apie įvairių metodų derinimą pamokoje, mokinių kūrybiškumo ugdymą, siekiant pažangos ir tikslingo rezultato, reflektuos, dalyvaus diskusijoje, dalinsis gerąja savo patirtimi.

Mokytojams bus pasiūlyta įvairių pamokų pavyzdžių.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki gruodžio 3 d.

Naujienos

NAUJA PROGRAMA. Skaitmeninio turinio naudojimo reikšmingumas, galimybės ir įtaka mokinių motyvacijai. Programos trukmė 40 valandų

Lapkričio 19 d.

Programos tikslas: stiprinti mokytojų kompetencijas ir gebėjimus naudotis skaitmeniniais įrankiais ugdymo procese.

Kertinė mokymosi sąlyga – įsitraukimas. Skaitmeninis turinys ir technologijos padeda įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis. Organizuojant šiuolaikinę pamoką būtinas skaitmeninis turinys – skaitmeniniai mokymo(si) objektai, skaitmeninės mokymo priemonės, skaitmeniniai vadovėliai ir pan. Dalį mokymosi turinio mokiniams galima pateikti įprastiniu popieriniu formatu ir dalį – skaitmeninėse aplinkose. Mokytojas, mokydamas nuotoliniu būdu, skaitmeninį turinį gali kaupti ir tvarkyti virtualiosiose mokymosi aplinkose.

Mokymų metu pasitelkę IT įrankius kursime skaitmeninį pamokų turinį, aptarsime skaitmeninių įrankių taikymo ugdymo procese galimybes, naudodamiesi skaitmeninėmis platformomis sukursite mokinio savarankiškam darbui ir žinių įtvirtinimui skirtą skaitmeninį turinį, stebėsite mokinių pažangą, vertinsite atsakymus ir teiksite grįžtamąjį ryšį.

Programa „Skaitmeninio turinio naudojimo reikšmingumas, galimybės ir įtaka mokinių motyvacijai“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų ir pradinių klasių mokytojams.

IT panaudojimas ugdymo procese sudaro sąlygas kurti patrauklią, edukacinę aplinką, tobulinti bendradarbiavimą tarp mokinių bei mokytojų, kurti modernią mokyklą.

IT naudojamos ugdant mokinių kūrybiškumą taikant kūrybinius mokymo metodus: probleminį mokymą, projektinę veiklą. Daugumai moksleivių skaitmeninės technologijos yra jų kasdienybės dalis. Skaitmeninių technologijų įvairovė ir gausa, atveria naujas vizualinės raiškos ir komunikacines galimybes, motyvuoja mokinius siekti geresnių rezultatų.

Nuotolinio ugdymo procese išryškėjo poreikis plačiai taikyti skaitmenines aplinkas. Pedagogai dalyvaus diskusijoje ,,Ar skaitmeninis mokymo turinys mažina laiko sąnaudas, suteikia mokiniams galimybę savarankiškai tobulėti, motyvuoja mokytis bei įsivertinti žinias? “, mokymų dalyviai bus įtraukti į užduočių kūrimą, todėl galės gilinti gaunamas žinias ir pasidalins savo patirtimi su kitais dalyviais.

Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo, kaip specialistų, veiklą.
Tikėtina, kad po mokymų mokytojai paįvairins savo pamokas naujais moderniais metodais, rengs interaktyvias užduotis, dalinsis su mokytojais savo patirtimi.

Programos trukmė 40 valandų.

Numatyta tiesioginė video transliacija nuotolinio mokymo pradžioje.
Lektorės prisistatymas.


Registracija iki lapkričio 26 d.

Naujienos

Nuotolinis mokymas „Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si)“. Programos trukmė 40 valandų

Lapkričio 17 d.

Ar norite kurti žaidimus, skaitmenines metodines priemones, bet neturite laiko išmokti? Kurti žaidimus „Budelis su šokolado plytele“, „Žodžio paieška labirinte“, „Anagramos“, „Nuliukai ir kryžiukai“, „Kryžiažodžiai“, „Rungtynės“, „Atminties kortelės“, „Viktorinos klausimai“ ir testus „Quiz“ smagu, o žaisti juos interaktyvioje aplinkoje bus dar smagiau. Norėdami surinkti kuo daugiau taškų arba įveikti užduotį ar testą, per kuo trumpesnį laiką, ugdytiniai net nepastebės, kaip įsisavins mokomąją medžiagą. Juk tai NUOSTABU! Toks mūsų tikslas! Naudodamiesi programėlėmis, kursime interaktyvias skaitmenines metodines priemones mokymui(si).Tai padarysime nesugaišdami daug brangaus laiko – per keletą minučių. Tereikia įkelti norimus žodžius, klausimus ir atsakymus, suporuoti ir programėlės pavers įkeltą turinį smagiais interaktyviais žaidimais.

Žaismingų skaitmeninių bloknotų kūrimas – tai dar vienas puikus būdas organizuoti pamokas ir dalytis žiniomis bei idėjomis su įvairaus amžiaus ugdytiniais. Žaismingų bloknotų pagalba pateiksime metodinę medžiagą pamokoms. Įrašysime/įklijuosime tekstą, jį papuošime įmantriais šriftais, pridėsime paveikslėlių ar nuotraukų, įkelsime vaizdo įrašus ar muziką iš interneto, ar net įrašysime savo balsą tiesiogiai įgarsindami puslapių medžiagą. Parinksime bloknoto foną, bei savo idėjoms išreikšti, naudosime figūras, piktogramas, rodykles ir populiariuosius „Emoji“ šypsniukus. Piešime naudojant rašiklio įrankius. Nesiseka piešti? Nesijaudinkime! Paprasčiausiai pradėjus piešti norimą objektą, dirbtinis intelektas mums pasiūlys įvairias iliustracijas – iš tūkstančio profesionaliai nupieštų bibliotekos figūrų ir gausime gerą priešinį, ką norėjome pavaizduoti. Paprasta ir efektyvu. Linksma ir naudinga. Ugdytiniams taip pat bus smagu kurti žaismingus bloknotus, su savo istorijomis arba pamokų temomis. Programa padės įveikti savo kūrybiškumo kelią.

Sukurtos skaitmeninės metodinės priemonės veiks: kompiuteriuose, planšetėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, taip pat ir interaktyvioje lentoje. Ugdytiniai jomis galės naudotis klasėje ir namie. Programėlėmis bei žaidimų, testų ir bloknotų kūrimo įrankiais bus galima naudotis ir po kursų.

Kursas tinka ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams, spec. pedagogams ir logopedams.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki lapkričio 19 d.

Naujienos

Nuotolinis mokymas „Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas“. Programos trukmė 40 valandų

Lapkričio 04 d.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata skiriama apibrėžti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kaitos strategiją pasikeitus priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų tikslams ir uždaviniams. Mokinių daroma pažanga yra stebima tam tikrą laiką vertinant už jų atliktus savarankiškus, laboratorinius, kontrolinius darbus ar kitokią veiklą. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. Vertinant atliktą darbą svarbu padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. Labai gerai, jeigu pavyksta mokiniui įrodyti jo mokymosi spragas, nustatyti priežastis, kodėl jų pasitaikė. Taip yra lengviau  diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.

Programa „Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų visų mokomųjų dalykų ir pradinių klasių mokytojams. Labai svarbu su vaikais aptarti jų daromas klaidas, ieškoti būtų, kaip įveikti turimas žinių spragas. Pažangą svarbu stebėti, fiksuoti ir vertinti kartu su vaiku. Mokinio noras mokytis atsiranda tada, kai mokykloje jį supa gera emocinė aplinka, jis nepervargsta dėl per didelio mokymosi krūvio, dažnai patiria sėkmės ir bendradarbiavimo su kitais džiaugsmą. Jų mokymusi domisi tėvai, taip pat jie dažnai bendradarbiauja su mokytojais.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki lapkričio 12 d.

Naujienos

Nuotolinis mokymas „Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti“. Programos trukmė 40 valandų

Spalio 29 d.

Kviečiu kurti inovatyvias ir interaktyvias mokymo priemones, kurias puikiai pritaikysime mokymo ir mokymosi procese. Kursime įvairius loginius bei atminties kortelių žaidimus, interaktyvius testus/klausimynus su automatiniu įvertinimu, teisingo atsakymo iš paveikslėlių pasirinkimo žaidimą, gerų darbų mėnesio kalendorių su užduotimis kiekvienai dienai, kvietimą į renginį ar testo sprendimą su QR kodu, interaktyvią knygelę su užduotimis, testus su teisingų teiginių išrinkimu, įvairius paveikslėlius su interaktyviais taškais – „Hotspot‘us“, teisingo teksto įrašymą ant tinkamos paveikslėlio ar sakinio dalies. Pasirinktas inovatyvias priemones sudėsime į interaktyvų pristatymą ir naudosime patogiai pamokoje. Na, o desertui, kursime nuo 4 iki 300 detalių dėliones (puzzle) vaikams, mokiniams, draugams ar kolegoms, laisvalaikiui. Bus smagu kurti ir lengva naudoti.

Išlaisvinsim savo kūrybiškumą: greitai ir lengvai sukursime gražius minčių žemėlapius. Galima bus jais dalintis su mokiniais ar kolegomis, kad kartu dirbtumėme su idėjomis. Nesvarbu, ar rašome užrašus, ar minčių audrą, ar planuojame, ar darome ką nors nepaprastai kūrybingo, yra labai paprasta vizualizuoti savo idėjas naudojant minčių žemėlapius.

Mokymo priemonių kūrimo variantų gausa įtikins net išrankiausius kolegas – „O, TAIP, RADAU KO IEŠKOJAU!“. Programų paprastumas reiškia, kad galėsime susitelkti ties mokymu ir mokymusi, o ne į techninius aspektus. Žaismingos pamokos ir skirtingos inovatyvios mokymo priemonės pažadins net nuobodžiausius mokinius. Tai puikus būdas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti.

Mobilus draugiškas turinys leis su šiomis mokymo priemonėmis patirti tokį patį turtingą ir interaktyvų mokymosi turinį kompiuteriuose, interaktyviose lentose, išmaniuosiuose telefonuose ir planšetėse. Naudosimės nemokama ir atviros licenzijos technologija internete.

Kursas tinka ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams, spec. pedagogams ir logopedams.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki lapkričio 5 d.

Naujienos

Per moksleivių rudens atostogas vyks nuotoliniai mokymai, skirti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti

Spalio 23 d.

Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi
Vyks lapkričio 01 d. – lapkričio 14 d.
Programos trukmė 40 valandų

Mokymo metu mokytojai mokysis dirbti su virtualiomis aplinkomis, kurias bandys pritaikyti realios pamokos temoms. Mokytojai pasidalins savo kūrybine patirtimi; reflektuos, sukurs įdomias užduotis. Šios programos puikiai tinka naudojant interaktyvias lentas, kompiuterių klasę, asmeninius kompiuterius, planšetes ir mobiliuosius įrenginius.

Registracija iki spalio 29 d.

Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 14 d. Dalyviams suteikiamos lektoriaus konsultacijos nuotoliniu būdu.

 

NAUJA PROGRAMA. Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas
Vyks lapkričio 01 d. – lapkričio 14 d.
Programos trukmė 40 valandų

Mokymų metu pristatysime kelis įrankius, kurie padės nuosekliai planuoti ir taikyti mokymąsi bendradarbiaujant, pasidalinsime pavyzdžiais. Mokymų dalyviai bus įtraukti į užduočių kūrimą (sukurs įdomių užduočių, projektų, pratimų, kuriuos patalpins el.aplinkose), todėl galės gilinti gaunamas žinias ir pasidalins savo patirtimi su kitais dalyviais. Sukurtos mokymo priemonės paįvairins mokymosi procesą, sustiprins mokinių motyvaciją ir padės diferencijuoti bei individualizuoti užduotis.

Registracija iki spalio 29 d.

Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 14 d. Dalyviams suteikiamos lektoriaus konsultacijos nuotoliniu būdu.

Naujienos

Nuotolinis mokymas „IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams“. Programos trukmė 40 valandų

Spalio 15 d.

IKT įrankiai ir priemonės reikalingi visiems šių dienų mokytojams. Be jų – kaip be rankų! Pristatomi įrankiai padės nesudėtingai ir greitai sukurti interaktyvias metodines priemones. Jas panaudosime mokant naują temą, kartojimui, žinių patikrinimui, smagiam žaidimui temai įsisavinti ir galėsime užduoti namų darbams.

Sukurtos mokymo priemonės paįvairins mokymosi procesą, sustiprins mokinių motyvaciją ir padės diferencijuoti užduotis. Interaktyvi veikla pamokoje duoda efektyvių rezultatų.

Gaminsime atminties korteles, jas poruosime, kursime stilingas viktorinas, interaktyvius paveikslėlius, trumpus žaidimus, kur reikės pažymėti kelis pasirinkimus ar užpildyti tuščius laukus, nešiosime žodžius į tinkamą lauką, grupuosime juos, darysime kryžiažodžius, skaičių ir dydžių linijas, testus ir klausimynus, užduočių dėliones, žinių žaidimą „milijonierius“, ieškosime pasiklydusių žodžių tarp raidžių – bus įdomu!
Priemones kursime internete nemokamai, dalinsimės su kolegomis, mokysimės ir žaisime kartu – bus smagu.

Kursas tinka ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams, spec. pedagogams ir logopedams.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki spalio 22 d.

Naujienos

NAUJA PROGRAMA. Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas. Programos trukmė 40 valandų

Spalio 15 d.

Mokiniams mokantis bendradarbiaujant, pamokose taikant įvairius bendradarbiavimo metodus, jų pasiekimai tampa kur kas geresni, mokiniai mokosi daug intensyviau, stiprėja socialiniai gebėjimai. Mokydamiesi bendradarbiaujant mokiniai integruojasi į bendramokslių tarpą, stiprėja mokymosi motyvacija, pasitikėjimas. Bendradarbiaujant mokymasis suprantamas ir interpretuojamas kaip interaktyvus, dinamiškas ieškojimo procesas.

Bendradarbiaudami ir veikdami kartu moksleiviai mokosi planuoti savo ir grupės veiklą, pasiskirsto pareigomis, pasirenka veiklos metodus, darbo priemones bei medžiagas, pratinasi bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, pritaikyti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje. Visa tai teikia neišsemiamas galimybes moksleivių savarankiškumui, kūrybiškumui ugdyti, moko dirbti komandoje, derinti savo ir kitų veiksmus, siekiant bendro tikslo.

Mokymasis bendradarbiaujant suteikia galimybę pagilinti bei išplėsti mokytojo metodų įvairovę, skirtą mokinių dalykinių bei tarpdalykinių kompetencijų ugdymui.

Mokymų metu pristatysime kelis įrankius, kurie padės nuosekliai planuoti ir taikyti mokymąsi bendradarbiaujant, pasidalinsime pavyzdžiais. Mokymų dalyviai bus įtraukti į užduočių kūrimą (sukurs įdomių užduočių, projektų, pratimų, kuriuos patalpins el.aplinkose), todėl galės gilinti gaunamas žinias ir pasidalins savo patirtimi su kitais dalyviais. Sukurtos mokymo priemonės paįvairins mokymosi procesą, sustiprins mokinių motyvaciją ir padės diferencijuoti bei individualizuoti užduotis.

Programa „Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų ir pradinių klasių mokytojams.

Tikėtina, kad po mokymų mokytojai paįvairins savo pamokas naujais moderniais metodais, rengs interaktyvias užduotis, dalinsis su mokytojais savo sukurtomis užduotimis bei turima patirtimi.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki spalio 29 d.

Naujienos

NAUJA PROGRAMA. Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika. Programos trukmė 40 valandų

Spalio 11 d.

Šiandieniniai pokyčiai visuomenėje skatina efektingai ir tikslingai IT taikyti mokant įvairių dalykų. ugdymo procese. Nuotolinis mokymas paskatino mokytojus ieškoti įvairių virtualių aplinkų, kurias galėtų naudoti ugdymo procese.

Virtualios mokymosi aplinkos yra vienos iš veiksmingiausių priemonių nuotoliniam mokymui įgyvendinti. Jose numatyta galimybė kaupti ir pateikti informaciją apie mokymosi eigą (medžiagos naudojimą, grupinį bei individualų darbą, žinių patikrinimą, vertinimo greitas galimybes ir grįžtamąjį ryšį ), jos padeda įvertinti, kaip mokinys supranta pateiktą temą, padeda įsivertinti pamokoje. O ir mokiniui tampa akivaizdu, kiek yra išmokęs, suvokęs teoriją, ko trūksta iki geriausio rezultato.

Programa „Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika“. Ši programa yra skirta bendrojo ugdymo lavinimo mokyklų įvairių dalykų mokytojams.

Pateikiama pavyzdžių iš gerosios patirties, naudojant Quizizz ir Learning apps virtualias aplinkas, atskeidžiami šių virtualių aplinkų privalumai ir galimybės naudojant jas įvairių dalykų pamokose.

Taip pat tai yra būdas palengvinti mokytojui tikrinti mokinio įgytas žinias. Virtualios aplinkos sudaro galimybes reikalingam veiksmingam mokytojų ir mokinių bendradarbiavimui bei mokymui ir mokymuisi.

Pedagogai parengs savo dalyko įvairių užduočių pavyzdžių, pamokų pavyzdžių virtualiose aplinkose.

Programos metu bus tobulinama mokytojų asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija, naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija. Įvykdę programą mokytojai tobulins savo gebėjimus naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, paįvairins ugdymo(si) turinio įgyvendinimą.

Seminaro metu pedagogai gaus naudingos informacijos apie virtualiosiose mokymosi aplinkose užduočių kūrimo, testų ir apklausų sudarymo bei pateikimo ir automatinio atsakymų tikrinimo galimybes, panaudojant jas grįžtamąjam ryšiui sustiprinti. Klausimai, testai (pasirenkamų atsakymų klausimai; žodžio ar frazės atsakymų klausimai, „taip“ arba „ne“ atsakymų klausimai, atviro pobūdžio klausimai ir pan.; vaizdus klausimų pateikimas.

Tikėtina, kad po seminaro mokytojai galės paįvairinti savo pamokas naudodami virtualias aplinkas, pagilins IT žinias ir visa tai bus nukreipta į mokinio sėkmingumą, atradimo džiaugsmą.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki spalio 15 d.