Nuotoliniai mokymai
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo nuotolinius mokymus organizuoja akredituota institucija VšĮ „Švietimo tinklas“
Nuotolinių mokymų privalumai
Patogumas
Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu.
Pagalba
Nuotolinio renginio dalyviams suteikiamos lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.
Skaitmeninė medžiaga
Nuotolinio renginio metu dalyvis gali laisvai, bet kada atsisiųsti mokymo(si) medžiagą, ją kartoti.
Gerosios patirties sklaida
Nuotolinio renginio metu mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.
Pažymėjimas
Visiems, baigusiems nuotolinius mokymus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Finansinė nauda
Nėra kelionės išlaidų, nepertraukiama pagrindinė veikla. Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta tik nuotoliniu būdu taikant skaitmenines technologijas.