(+370) 686 36858

Registracija

Kursų pasirinkimas
Dalyvis / dalyviai
Registracijos patvirtinimas

Pasirinkite nuotolinius(į) kursus(ą)

Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks Sausio 25 d. – Vasario 07 d.
Pedagogų streso valdymo ypatumai. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks Vasario 08 d. – Vasario 21 d.
Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks Vasario 15 d. – Vasario 28 d.
Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks Vasario 22 d. – Kovo 07 d.
NAUJAS nuotolinis kursas „Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu“. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks Kovo 08 d. – Kovo 21 d.
NAUJAS nuotolinis kursas „Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si)“. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks Kovo 15 d. – Kovo 28 d.
Tarpdalykinė integracija pradiniame ugdyme. Bendradarbiavimo galimybės su dalyko mokytojais ir mokyklos specialistais. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks Kovo 22 d. – balandžio 04 d.
Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks Kovo 29 d. – balandžio 11 d.
Tikslinga veikla su tėvais. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks balandžio 06 d. – balandžio 18 d.
Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks balandžio 12 d. – balandžio 25 d.
Motyvacija mokytis ir išmokimas. Programos trukmė 40 valandų € 32Vyks balandžio 26 d. – Gegužės 09 d.
Papildoma informacija apie nuotolinius kursus
Susipažinau su privatumo politika ir sutikimą patvirtinu, įvesdamas kodą, nurodytą juodame fone, į baltą laukelį, esantį žemiau.