(+370) 686 36858

Registracija

Kursų pasirinkimas
Dalyvis / dalyviai
Registracijos patvirtinimas

Pasirinkite nuotolinius(į) kursus(ą)

Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje (programos trukmė 20 val.) € 28Vyks balandžio 23 d. – Gegužės 04 d.
NAUJAS KURSAS „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas“ (programos trukmė 20 val.) € 28Vyks balandžio 30 d. – Gegužės 11 d.
Papildoma informacija apie nuotolinius kursus