(+370) 686 36858

Naujienos

Praktinis seminaras „Mokymas ir mokymasis tyrinėjant“

Gegužės 08 d.

PAVADINIMAS

Mokymas ir mokymasis tyrinėjant

ADRESAS

VšĮ „Švietimo tinklas“, Bijūnų 7 – 2 (2 aukštas), Klaipėda.

TIKSLAI

Tobulinti mokytojo dalykines kompetencijas integruotame ugdyme.

Kurti naujas ugdymo(si) aplinkas mokykloje.

TIKSLINĖ DALYVIŲ GRUPĖ

Seminaras ir praktinis užsiėmimas skirtas fizikos, technologijų ir informacinių technologijų mokytojams, dėstantiems 5 – 8 klasėse.

PRIEMONĖS

Praktiniame užsiėmime naudosime VEX IQ komplektus, kurie skirti integruotam ugdymui 5 – 8 klasių mokiniams.

LEKTORIUS

Informacinių technologijų mokytojas ekspertas Andrius Gumuliauskas.

DATA IR LAIKAS

Registracija baigta

Pirma iki 10 mokytojų grupė: 2018-05-21, 14:00 – 17:00 (pirmadienis) Suformuota dalyvių grupė

Antra iki 10 mokytojų grupė: 2018-05-29, 14:00 – 17:00 (antradienis) Suformuota dalyvių grupė

Nemokamas seminaras.
Išduodamas ŠMM akredituotos institucijos VšĮ „Švietimo tinklas“ kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.