Naujienos

Nuotolinis kursas „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“

Spalio 11 d.

Išorės vertintojų išvados skelbia, jog daugelyje vertintų mokyklų silpnoji grandis yra vertinimas ir įsivertinimas. Pagrindiniai tobulintini veiklos aspektai yra tiek mokinių, tiek ir pačio mokytojo (įsi)vertinimo proceso savianalizė.
Šio kurso metu susipažinsite su įvairiais mokinių veiklos (į)vertinimo ir įsivertinimo įrankiais bei metodais. Pedagogams bus pasiūlytos ir savo darbo (įsi)vertinimo lentelės bei kitos praktinės idėjos (refleksija, projektinių darbų vertinimas, asmeninės autentiškos vertinimo sistemos kūrimas ir t.t.).

ANALIZUOSIME:

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą.
Vertinimą kaip patį procesą.
Aptarsime vertinimo specialiuosius tikslus.
Vertinimo vietą mokytojo ir besimokančiojo veikloje.
Vertinimo ir įsivertinimo prasmę.
Vertinimo kaitos kryptis,
Reikalavimus vertinimo organizavimo procesui,
Vertinimo cikliškumą,
Testų, anketų, klausimynų pavyzdžius.

I savaitės darbo planas:

Sąvokų analizė.
Vertinimo ir įsivertinimo rūšys ir jų klasifikacijų įvairovė.
Vertinimo sistemų apžvalga ir kūrimo metodika.
„Veiksmingiausios“ vertinimo ir įsivertinimo sistemos modelio kūrimas.

II savaitės darbo plano gairės:

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų ir idėjų taikymo pamokose pavyzdžiai.
Vertinimas siekinat pamokos tikslų.
Vertinimo strategijų taikymas (kas ir kuomet veiksminga?).
Vertinimo ir įsivertinimo gebėjimų ugdymas(is).

Registracija iki spalio 18 d.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

Patogumas. Nereikia derinti su darbo grafiku. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.