(+370) 686 36858

Nuotoliniai kursai

IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Laimonas Tamošiūnas

Kada vyks šis kursas?

Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Laimonas Tamošiūnas

Kada vyks šis kursas?

Pedagogų streso valdymo ypatumai. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Jolanta Aksamatauskienė

Kada vyks šis kursas?

Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Stela Sankovska

Kada vyks šis kursas?

Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Marija Gustainienė

Kada vyks šis kursas?

Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Jolanta Aksamatauskienė

Kada vyks šis kursas?

Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si). Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Laimonas Tamošiūnas

Kada vyks šis kursas?

Tarpdalykinė integracija pradiniame ugdyme. Bendradarbiavimo galimybės su dalyko mokytojais ir mokyklos specialistais. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Ilona Kutrevičienė

Kada vyks šis kursas?

Tikslinga veikla su tėvais. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Jolanta Aksamatauskienė

Kada vyks šis kursas?

Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Marija Gustainienė

Kada vyks šis kursas?