(+370) 686 36858

Naujienos

Nuotolinis kursas „Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje“

balandžio 12 d.

Programa „Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų ir pradinių klasių  mokytojams bei ikimokyklinių įstaigų pedagogams. Pateikiama nemažai pavyzdžių iš gerosios patirties, vedant pamokas ar kitokią ugdomąją veiklą netradicinėse aplinkose  ir derinant įvairius metodus: tiek tradicinius, tiek modernius. IKT panaudojimas ugdymo procese sudaro sąlygas kurti patrauklią edukacinę aplinką, tobulinti bendradarbiavimą tarp mokinių bei mokytojų, kurti modernią mokyklą. 

Pedagogams pateikiamas mokinių žinių ir veiklos vertinimas netradicinėje aplinkoje: kaupiamasis, formuojamasis, kriterinis, diagnostinis, apibendrinamasis. Pateikiami įsivertinimo lapų pavyzdžiai, kaupaimojo vertinimo lentelės.

Pedagogai dalyvaus diskusijoje ,,Kuo svarbi netradicinė mokymo(si) aplinka šių laikų mokykloje ir kitose ugdymo įstaigose?“ ir pasidalins savo patirtimi (kaip dažnai organizuoja pamokas ar kitokią veiklą netradicinėse aplinkose, kam (priemonėms, pamokos organizavimui, mokinių užduočių parengimui) daugiausiai sugaišta laiko ruošdamiesi.

Programos metu bus tobulinama mokytojų ir ikimokyklinių įstaigų pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija. Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo, kaip specialistų, veiklą.

Seminaro metu pedagogai gaus naudingos informacijos apie įvairias mokinių organizuojamas veiklas (komandinis darbas, ekskursija, žaidimai, seminarai, konferencijos, edukacinė veikla, inscenizacija, spektakliai, muzikinė veikla). Tos veiklos gali būti organizuojamos netradicinėje aplinkoje arba siejamos su atitinkamomis šventėmis ir joms būdingomis tradicijomis.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

Patogumas. Nereikia derinti su darbo grafiku. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Registracija