Naujienos

NAUJAS nuotolinis kursas „Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu“. Programos trukmė 40 valandų

Vasario 18 d.

Remiantis Ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumais 2020–2021 mokslo metams, mokymo(si) ir ugdymo procesas mokyklose turės būti organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Kursas „Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu“ supažindins dalyvius su nuotolinio mokymo(si) formų įgyvendinimu bei efektyvaus darbo etapais kuriant medžiagą nuotaliniam mokymuisi. Mokytojai išsiaiškins praktinių darbų metu, kuris nuotolinio mokymo metodas yra dažniausiai bei efektyviausiai naudojamas, kaip parengti veiksmų planą, kaip paskatinti mokinį mokytis nuotoliniu būdu. Kurso metu bus aptariami parametrai, kriterijai ir nuotolinio mokymo (si) kokybės vertinimo lygiai.

Kursas „Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu“ yra skirtas visų mokomųjų dalykų mokytojams bei klasių vadovams.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Pagalba. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.