(+370) 686 36858

Naujienos

NAUJAS KURSAS „Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje“

Spalio 01 d.

ANALIZUOSIME

Aktyvių mokymo metodų sampratą.
Aktyvių mokymo metodų reikšmę motyvuojant mokinius mokytis.
Aktyviuosiųjų metodų pavyzdžius pamokose.
Tradicinius ir modernius mokymo metodus.

Kursas tinka pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo visų dalykų mokytojams, nes aktyviuosius metodus jie gali parinkti išradingai ir pritaikyti prie savo pamokos temos.

Registracija