(+370) 686 36858

Naujienos

NAUJAS KURSAS „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas“

balandžio 06 d.

Naujas nuotolinis kursas

Programos paskirtis

Šio kurso programa skirta įvairių dalykų mokytojams, socialiniams pedagogams, administracijos atstovams, klasių auklėtojams dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose. „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“ privaloma mokyklose įgyvendinti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Pačios bendrosios programos paskirtis užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ir lytiškumo ugdymą bei rengimą šeimai mokykloje, prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcionavimo darbo, tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse. Daugumai mokyklų sunku suprasti, kaip šią programą įgyvendinti.

Mokymų metu bus pristatomas programos atsiradimo poreikis, rekomendacijos, kaip ją įgyvendinti, pasidalinta konkrečiomis klasių valandėlių ar veiklų su tėvais temomis.

Programos turinys

„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas“ – kodėl atsirado poreikis šiai programai.

Siūlomos gairės.

Programos trumpas pristatymas – kas tai, į ką atkreipti dėmesį.

Priminimas 1 ir 2 priedo, kad naudojantis jais dėliotis patį programos įgyvendinimą.

Vaiko teisių įstatymas – trumpai pakomentuoti.

SLURŠ ir dalykų metodinė medžiaga.

Programos įgyvendinimo pavyzdžiai, rekomendacijos, ką paskaityti, kokius filmus žiūrėti.

Išskirtos bus trys pagrindinės temos: sveikata, lytiškumas, rengimas šeimai. Pateikta klasių valandėlių pavyzdžių, rekomendacijų, straipsnių, patarimų tinkančių darbui su mokiniais ir tėvais.