(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Vertinimas ir įsivertinimas pamokose (programos trukmė 20 val.)

Registracija negalima

Lektorius: Jolanta Aksamatauskienė
Kurso kodas: 20NK17
Dalyvio mokestis: € 28

Kurso dalyvių apklausos rezultatai (atlikta 2016 m. pavasarį)

vertinimas2016p
 
  • Gerai apgalvotai patekta kursų medžiaga.
  • Buvo suprantamai išdėstyta informacija, įgijau naujų man žinių, kurias dabar galiu pritaikyti.
  • Labai patiko, nes viskas pateikta glaustai, aiškiai, su daug pavyzdžių, kuriuos tikrai pritaikysiu savo darbe.
  • Pateikta išsami teorinė medžiaga, praktinės užduotys.
  • Labai konkreti medžiaga, daug pavyzdžių, viskas susieta su realiu gyvenimu.
  • Daug teorinės bei praktinės medžiagos, forume galima rasti gerosios patirties pavyzdžių.
  • Susipažinau su tinkamai pateikta teorine medžiaga ir atlikau savikontrolės testus. Diskusijose ir forume įgijau praktinės patirties.

Išorės vertintojų išvados skelbia, jog daugelyje vertintų mokyklų silpnoji grandis yra vertinimas ir įsivertinimas. Pagrindiniai tobulintini veiklos aspektai yra tiek mokinių, tiek ir pačio mokytojo (įsi)vertinimo proceso savianalizė.
Šio kurso metu susipažinsite su įvairiais mokinių veiklos (į)vertinimo ir įsivertinimo įrankiais bei metodais. Pedagogams bus pasiūlytos ir savo darbo (įsi)vertinimo lentelės bei kitos praktinės idėjos (refleksija, projektinių darbų vertinimas, asmeninės autentiškos vertinimo sistemos kūrimas ir t.t.).

ANALIZUOSIME:

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą.
Vertinimą kaip patį procesą.
Aptarsime vertinimo specialiuosius tikslus.
Vertinimo vietą mokytojo ir besimokančiojo veikloje.
Vertinimo ir įsivertinimo prasmę.
Vertinimo kaitos kryptis,
Reikalavimus vertinimo organizavimo procesui,
Vertinimo cikliškumą,
Testų, anketų, klausimynų pavyzdžius.

I savaitės darbo planas:

Sąvokų analizė.
Vertinimo ir įsivertinimo rūšys ir jų klasifikacijų įvairovė.
Vertinimo sistemų apžvalga ir kūrimo metodika.
„Veiksmingiausios“ vertinimo ir įsivertinimo sistemos modelio kūrimas.

II savaitės darbo plano gairės:

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų ir idėjų taikymo pamokose pavyzdžiai.
Vertinimas siekinat pamokos tikslų.
Vertinimo strategijų taikymas (kas ir kuomet veiksminga?).
Vertinimo ir įsivertinimo gebėjimų ugdymas(is).

Kada vyks šis kursas?