(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje

Registracija negalima

Lektorius: Marija Gustainienė

Kurso dalyvių apklausos rezultatai (atlikta 2018 m. rudenį)

 • Aiškus, konkretus pateikimas, Galimybė nuolat prisiminti ir taikyti ateityje.
  Jau paruoštos pamokos už mane- tik imk ir taikyk! 🙂
 • Žinios, kurios pritaikomos praktiškai.
 • Patiko puikiai pateikta teorinė medžiaga (aiškiai, kompaktiškai). Labai naudinga praktinė medžiaga.
  Svarbu, kad lektorė greitai atsakydavo į forumo įrašus.
 • Visa kursų specifika: teorinė medžiaga, praktinė, pavyzdžiai. Labai patiko, jog nesi „pririštas“ prie konkretaus laiko – kada gali, tada skaitai.
 • Asmeninė mokytojų patirtis.
 • Bendravimas.

Mokinio mokymosi motyvacija labai priklauso nuo mokytojo mokymo strategijos. Šiuolaikinė mokymo strategija skiriasi nuo tradicinės: anksčiau mokytojai savo žinias per pamoką perteikė pasyviai jų klausantiems mokiniams, tai šiuolaikinėje mokykloje mokiniai, mokytojo padedami, patys imasi atsakomybės už mokymąsi ir pamažu susiformuoja mokymosi gebėjimus. Labai svarbus mokytojo sugebėjimas parinkti tinkamą informaciją kiekvienai temai nagrinėti, nes taip tikslingai formuojami mokinių mokymosi motyvai. Parenkant aktyviuosius mokymo metodus, atsižvelgiama ne tik į mokinį, jo sugebėjimus, bet ir remiamasi logika, pedagogika bei kitais mokslais, nes mokymo procesas sprendžia ne vien pažinimo, bet ir sudėtingus asmenybės formavimo uždavinius. Kiekvienas mokymo metodas  su visais metodiniais būdais negali būti vis tos pačios  struktūros, nes labai įvairi ir skirtinga  mokymo medžiaga, gali būti įvairūs mokytojo ir mokinių santykiai mokymo procese, įvairus jų veiklos pobūdis, įvairiai taikomos vaizdinės mokymo priemonės, pagalbinė medžiaga. Efektyviausi mokymosi metodai, kurie skatina mokinių aktyvumą, t.y. kai diskutuojama, aptariama mokomoji medžiaga su kitais, paties praktiškai išbandoma ir kai mokomi kiti.

Programa „Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos mokytojams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, vedant pamokas ir derinant įvairius metodus: tiek tradicinius, tiek modernius. 

Mokytojai dalyvaus diskusijoje ,,Kokie metodai ugdo mokinių saviraišką ir kūrybingumą?“ ir pasidalins savo kūrybine patirtimi. Programos metu bus tobulinama mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija. Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo, kaip lietuvių kalbos mokytojo, veiklą.

Seminaro metu mokytojai gaus naudingos informacijos apie tradicinių ir modernių metodų derinimą pamokoje, siekiant pažangos ir tikslingo rezultato, reflektuos, dalyvaus diskusijoje, atliks pateiktas užduotis, užpildys anketą, siekiant įsitikinti, kokie metodai pamokoje yra efektyviausi ir  motyvuoja mokinius mokytis ir siekti pažangos.

Temos

 • Aktyvių mokymo metodų samprata, apžvalga ir reikšmė motyvuojant mokinius mokytis.
 • Tradicinių ir aktyvių mokymo metodų dermė pamokoje.
 • Modernūs metodai skatina mąstyti (darbas grupėse,  atvejo analizė, diskusija).
 • Projekto metodas ir mokymas tirti – tikslingas mokinių savarankiškumo ugdymas.
 • Veiksmingiausių metodų modelio kūrimas.
 • Mokymo metodų pavyzdžai.

Kursas tinka pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo visų dalykų mokytojams, nes aktyviuosius metodus jie gali parinkti išradingai ir pritaikyti prie savo pamokos temos.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

Patogumas. Nereikia derinti su darbo grafiku. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Kada vyks šis kursas?