(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje (programos trukmė 20 val.)

Vyks balandžio 23 d. – Gegužės 04 d.

Lektorius: Marija Gustainienė
Kurso kodas: 13NK18
Dalyvio mokestis: € 28

2018 m. atnaujinta nuotolinio kurso medžiaga

Temos

  • Aktyvių mokymo metodų samprata, apžvalga ir reikšmė motyvuojant mokinius mokytis.
  • Tradicinių ir aktyvių mokymo metodų dermė pamokoje.
  • Modernūs metodai skatina mąstyti (darbas grupėse,  atvejo analizė, diskusija).
  • Projekto metodas ir mokymas tirti – tikslingas mokinių savarankiškumo ugdymas.
  • Veiksmingiausių metodų modelio kūrimas.
  • Mokymo metodų pavyzdžai.

Kursas tinka pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo visų dalykų mokytojams, nes aktyviuosius metodus jie gali parinkti išradingai ir pritaikyti prie savo pamokos temos.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

Patogumas. Nereikia derinti su darbo grafiku. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Registruotis Registracija vyksta iki 2018-04-20