(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje (programos trukmė 20 val.)

Registracija negalima

Lektorius: Marija Gustainienė
Dalyvio mokestis: € 28

Temos

  • Aktyvių mokymo metodų samprata, apžvalga ir reikšmė motyvuojant mokinius mokytis.
  • Tradicinių ir aktyvių mokymo metodų dermė pamokoje.
  • Modernūs metodai skatina mąstyti (darbas grupėse,  atvejo analizė, diskusija).
  • Projekto metodas ir mokymas tirti – tikslingas mokinių savarankiškumo ugdymas.
  • Veiksmingiausių metodų modelio kūrimas.
  • Mokymo metodų pavyzdžai.

Kursas tinka pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo visų dalykų mokytojams, nes aktyviuosius metodus jie gali parinkti išradingai ir pritaikyti prie savo pamokos temos.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

Patogumas. Nereikia derinti su darbo grafiku. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Kada vyks šis kursas?