(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Tikslinga veikla su tėvais. Programos trukmė 40 valandų

Vyks Spalio 12 d. – Spalio 25 d.

Lektorius: Jolanta Aksamatauskienė
Kurso kodas: 20NK20
Dalyvio mokestis: € 32

Kurso dalyvių apklausos rezultatai (atlikta 2019 m. rudenį)

  • Daug naudingų patarimų, kaip bendrauti su mokinių tėvais, kaip įtraukti juos į veiklą, siekiant bendro tikslo – išugdyti jauną žmogų.
  • Patarimai, kaip dirbti su „sunkiais“ tėvais. Naujesni darbo metodai, padedantys įtraukti tėvus į veiklą mokykloje.
  • Praktinė medžiaga ir idėjos, kurias galėsiu realiai pritaikyti klasės vadovo darbe.
  • Patiko, kad daug naudingos informacijos, kurią galėsiu panaudoti savo darbe. Jau seniai ieškojau tokio seminaro. Ačiū.
  • Labai smagu gauti ne tik teorinės medžiagos, bet ir daug praktinių pavyzdžių. Kadangi turiu labai mažai praktikos, tai man labai pravers Jūsų pateiktos priemonės. Ačiū.
  • Daug medžiagos, kurią galėsiu panaudoti tėvų susirinkimuose.

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija skelbia, jog turi būti vykdoma dėmesinga veikla su mokinių tėvais. Visų mokyklų veiklos planuose yra minima tėvų/globėjų veiklos aktyvinimo strategija.

Ypač didelis dėmesys privalo būti skiriamas tėvų indėliui bei jų veiklos skatinimui mokinio labui, todėl siūlome mokytojams bei klasių vadovams naujus kursus „Tikslinga veikla su tėvais“.

Kursuose rasite patarimų kraitelę, kaip dirbti su mokinių tėvais. Analizuosime, kas lemia tėvų į(si)traukimą į aktyvią veiklą, aptarsime mokytojo-auklėtojo sąveikos su tėvais tipus.

Rasime sprendimus, kaip reiktų bendrauti su „sunkiais“ mokinių tėveliais ir  kaip padėti mokytojui-auklėtojui atlikti nepriekaištingai savo misiją.

Kursuose pateiksime praktinės ir tikslingos veiklos su tėvais siūlymus: anketas, testus, dokumentus, rekomenduojamų užsienyje, t.y. Vokietijoje jau  taikomų ir veiksmingų strategijų – susirinkimų planų pavyzdžius  ir kt. Mokysimės įtraukti tėvus ne tik į renginius, bet ypač  į mokinių pasiekimų ir pažangos stebėseną bei sieksime nuosekliai padidinti asmeninę tėvų atsakomybę už privalomą vaikų mokymąsi ir ugdymo proceso eigą.

Kursas tinka pradinio, pagrindinio ugdymo ir įvairių dalykų mokytojams, klasių vadovams, soc. pedagogams bei profesinių mokyklų pedagogams.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Pagalba. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.

Registruotis Registracija vyksta iki 2020-10-09