(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Tarpdalykinė integracija su fizika

Registracija negalima

Lektorius: Jolanta Aksamatauskienė, Vaidotas Špokauskas
Dalyvio mokestis: € 28

Naujas nuotolinis kursas

Atnaujintose Bendrosiose programose teigiama, kad „tinkama ugdymo turinio integracija sudaro daugiau galimybių priartinti mokymąsi prie gyvenimo, plėtoti bendrąsias mokinių kompetencijas, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius, polinkius ir galias, išvengti kartojimosi ir didelių mokymosi krūvių“.

Tai itin aktualu ugdymo procesui, todėl yra organizuojami tarpdalykinės integracijos su fizika galimybių kursai. Kursuose susipažinsite su sąvokomis, aptarsite reikšmę procese bei mokysitės integruoti ugdymo turinį su įvairiais mokomaisiais dalykais.

Pirmos nuotolinio kurso savaitės temos:

  • Kas yra mokomųjų dalykų integravimas?
  • Sąvokos analizė. Integravimo reikšmė ugdymo procese. Pliusai ir minusai.
  • Tarpdalykinių ryšių diagrama. Įgyvendinimo modeliai.
  • Tarpdalykinė integracija su fizika. Galimybės, būtinybė ir realybė. Integravimo įrankiai.

Antros nuotolinio kurso savaitės temos:

  • Integravimo procesas. Kūrybinė pradžia. Integravimo pradžiamokslis – ruošiame žiniaraštį.
  • Integracija – motyvacijos skatinimo būdas.
  • Integruotų pamokų (į)vertinimas.
  • Kūrybinės dirbtuvės. Integruotų pamokų pavyzdžiai ir idėjos.
Kada vyks šis kursas?