(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais

Registracija negalima

Lektorius: Jurgita Ablėnė
Kurso kodas: 12NK17
Dalyvio mokestis: € 28

Šiandien sunku sudominti vaikus per klasių valandėles ir pritraukti tėvus į klasės tėvų susirinkimus. Kodėl?

Klasės valandėlės dažniausiai – reikalų aptarimas ir „maralų“ skaitymas. O juk galima kitaip. Kodėl neatnešus pasivaišinti ir nesukūrus kitokios aplinkos klasės valandėlei. Kodėl neorganizuoti teminių valandėlių bent kartą per mėnesį, o ne tik spręsti reikalus ir problemas. Gal pabandykime į viską pažvelgti kitaip?

Dažnai tėvai susirinkimų metu girdi apie „blogiukus“ jų keliamus rūpesčius ar problemas. Kiekvienas iš mūsų norime dėmesio, tad kodėl nepakvietus tėvų į susirinkimą prie arbatos puodelio, nesudominus jo žaidimu, nedavus atlikti tokių pat užduočių, kaip atliko jų vaikai, kad geriau vieni kitus pažintų.

Ar norite pabandyti kitaip organizuoti klasių valandėles, sudominti mokinius ir pritraukti tėvus į klasės tėvų susirinkimus?

Drąsiai ženkime koja kojon su pokyčiais.

Temos

Klasių valandėlės: 

  • Klasių valandėlių planas metams – siūlomos temos.
  • Klasės valandėlių pavyzdžiai.
  • Padalomoji medžiaga klasių valandėlėms – žaidimai.

Klasės tėvų susirinkimas:

  • Kaip atrodo tradicinis susirinkimas.
  • Dėl kokių priežasčių tėvai nenori eiti į klasių susirinkimus?
  • Nuo ko priklauso sėkmė?
  • Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo galimybės.
Kada vyks šis kursas?