Programos aprašymas

NAUJA PROGRAMA. Nuotolinis mokymas: naujos technologijos ir naujos kryptys

Vyks Spalio 04 d. – Spalio 17 d.

Lektorius: Aušra Skrebienė
Kurso kodas: 16NK21
Dalyvio mokestis: 32 €

Šiandien mokymasis peržengia tradicines ugdymo organizavimo ribas ir žengia ugdymo skaitmenizacijos link – į nuotolinį ugdymą, kuris neįsivaizduojamas be naujų technologijų. Nuotolinis mokymas vis dar kelia nemažai klausimų diskusijų kaip užtikrinti sklandų ir kokybišką bei patrauklų ugdymo procesą. Mokytojams tapo dideliu iššūkiu ne tik patobulinti skaitmenines kompetencijas naudojantis įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis bet ir ieškoti naujų ugdymo organizavimo formų, ugdymo platformų, įrankių, kurie palengvintų mokytojo darbą organizuojant pamoką, vertinant mokinių pasiekimus. Svarbu, kad naujų technologijų dėka mokytojas atrastų sau tinkamus būdus ir formas, o ugdymo procesas taptų patrauklus, suprantamas, kokybiškas, stiprinantis mokinių mokymosi motyvaciją, keliantis susidomėjimą mokomuoju dalyku.

Dabartiniu metu pateikiama labai daug ugdymo platformų, skaitmeninių mokymo priemonių, kurių gausoje galima lengvai pasiklysti, o ir ne visos pateikiamos programos yra lengvai perprantamos ar naudingos. Visada patogiau ir lengviau dirbti vienoje ar kitoje platformoje kurios jau išmėgintos ir pasiteisinusios arba apie jas yra pateiktos mokytojų praktikų rekomendacijos.

Išryškėjo poreikis mokytis vieniems iš kitų ir dalytis su kitais, palengvinant mokytojo darbą. Tik bendraudami ir bendradarbiaudami vieni su kitais pasieksime aukštesnių ugdymosi rezultatų.

Programa “Nuotolinis mokymas: naujos technologijos ir naujos kryptys” yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, pradinio ugdymo mokytojams. Pateikiama pavyzdžių iš gerosios patirties, vedant pamokas tiek tradiciniu, tiek nuotoliniu būdu. Seminaro dalyviams bus pateikiami praktiniai patarimai pamokų pavyzdžiai kaip mokomąją medžiagą išdėstyti patraukliau ir įdomiau, kaip sudominti mokinius dėstomu dalyku, kaip vertinti mokinių pasiekimus ir juos operatyviai pamokoje aptarti su mokiniais. Kaip palengvinti mokytojo darbą dirbant su skaitmeninėmis platformomis, skaitmeniniais užduočių kūrimo įrankiais ir kurti abipusiai patrauklią edukacinę aplinką, tobulinti bendradarbiavimą tarp mokinių bei mokytojų.

Pateikiama pavyzdžių iš gerosios patirties, naudojant Quizizz ir Learning apps virtualias aplinkas, atskeidžiami šių virtualių aplinkų privalumai ir galimybės naudojant jas įvairių dalykų pamokose.

Tikėtina, kad po seminaro mokytojai galės kurti įtraukias nuotolines pamokas, paįvairinant jas naujais moderniais metodais, skaitmeniniais užduočių rengimo įrankiais nukreiptais į mokytojo ir mokinio bendrą tikslą.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių mokymų privalumai

Patogumas. Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu.

Pagalba. Nuotolinio renginio dalyviams suteikiamos lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Skaitmeninė medžiaga. Nuotolinio renginio metu dalyvis gali laisvai, bet kada atsisiųsti mokymo(si) medžiagą, ją kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotolinio renginio metu mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas.Visiems, baigusiems nuotolinius mokymus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Finansinė nauda. Nėra kelionės išlaidų, nepertraukiama pagrindinė veikla. Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta tik nuotoliniu būdu taikant skaitmenines technologijas.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Registruotis Registracija vyksta iki 2021-10-01