(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Į mokinį orientuotas pamokos uždavinys – sėkmingos pamokos požymis (programos trukmė 20 val.)

Registracija negalima

Lektorius: Inga Litvinienė
Dalyvio mokestis: € 28

Kurso dalyvių apklausos rezultatai (atlikta 2016 m. pavasarį)

sekmingapamoka2016p
  • Patiko, kad buvo mokoma uždavinių formulavimo, geros pamokos organizavimo pavyzdžių.
  • Galimybė dirbti patogiu metu.
  • Susiteminta ir glausta parengta mokymosi medžiaga leidžia greitai suvokti mokomo dalyko esmę.
  • Aiškiai išdėstyta teorinė medžiaga. Patogus atsiskaitymo būdas, nesudėtingos praktinės užduotys.
  • Patiko tai, kad tu gali prisijungti tada, kai tau patogu,nesi pririštas prie laiko, kad vedamas užsiėmimas.
  • Aiškiai ir suprantamai pateikta medžiaga. Galimybė užduoti klausimus ir gauti atsakymus. Perskaityti išsamius lektorės komentarus. Ačiū.

Programos paskirtis

Ši programa skirta įvairių dalykų mokytojams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose ir siekiantiems veiksmingai planuoti pamoką, formuluojant pamatuojamą ir mokiniui aiškų mokymosi uždavinį. Mokymų metu bus susitelkta į mokymosi uždavinio formuluotės tinkamumą ir tikslingumą: kaip uždavinys padeda aktyvinti mokinius, mokiniams padeda ugdytis mokėjimo mokytis kompetenciją bei užtikrina geresnį grįžtamąjį ryšį pamokoje (vertinimas / įsivertinimas).

Programos turinys

Reikalavimai šiuolaikiniai pamokai.
Ugdymo proceso (pamokos) planavimo ir organizavimo etapai ir reikalavimai.
Pamatuojamo (į mokinį orientuoto) mokymosi uždavinio formulavimo kriterijai.
Pamatuojamo (į mokinį orientuoto) mokymosi uždavinio formulavimas ir analizė.

Kiekvienos temos turinį sudaro šios veiklos sritys: teorinės medžiagos analizė, praktinės užduotys, savikontrolės užduotys ir refleksija. Atlikdami programos užduotis, plėtosite pamokos organizavimo ir mokymo (-si) proceso valdymo kompetencijas.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

Patogumas. Nereikia derinti su darbo grafiku. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

 Patvirtintas 2018 m. nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo kursų tvarkaraštis.

Kada vyks šis kursas?