(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Darbo patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius

Registracija negalima

Lektorius: Rasa Asminavičienė, Sigita Indriekienė
Dalyvio mokestis: € 28

Kurso dalyvių apklausos rezultatai (atlikta 2019 m. pavasarį)

  • Praplėčiau savo žinias. Sužinojau kur rasti daugiau informacijos, dirbant su vaikais, turinčiais ASS sutrikimą.
  • Tinkamai parinktos temos, kurios aiškiai ir suprantamai pateiktos. Daug aiškumo gavau iš pateiktų konkrečių pavyzdžių (atvejo analizės).
  • Konkretumas. Daug informacijos ir ji pateikta suprantamai ir aiškiai. Ačiū.
  • Nereikia išvykti iš savo gyvenamos vietos.
  • Daug informacijos vienoje vietoje. Paprastai jos ilgai ieškau per įvairius tinklapius.

Vykdant šią programą bus suteikta žinių apie specialias ugdymo priemones, aplinkos pritaikymą bei pagalbos autizmo spektro sutrikimų turinčiam mokiniui būdus ugdymo veikloje.

Mokiniai, turintys autizmo spektro sutrikimų turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, todėl pritaikant ir individualizuojant ugdymo turinį jiems reikalingi alternatyvūs ugdymo(si) metodai ir būdai. Labai svarbu laiku pradėti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą, sukuriant individualią mokymosi aplinką, parenkant ir pritaikant specialiąsias mokymo priemones, numatant pagrindinius ugdymo tikslus.

Kurso dalyviai įgis, praplės žinias apie autizmo spektro sutrikimų turinčio mokinio pažinimą, ugdymą(si), pagalbos būdus ir formas ugdymo procese, bei gyvenimui reikalingų įgūdžių (atsižvelgiant į mokinių galimybes) formavimą.

Programos tikslas: plėtoti pedagogų profesines kompetencijas, suteikiant žinių apie autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius, jų ugdymo(si) bei pagalbos būdus.

Programa skirta pedagogams, kurie dar nebuvo susidūrę  su autizmo spektro sutrikimų turinčiais asmenimis. Taip pat šis kursas būtų naudingas ikimokyklinio ugdymo pedagogams, nes pastaruoju metu ikimokyklinėse įstaigose daugėja vaikų, kurie turi autizmo spektro sutrikimų. Šis kursas labai tinka susipažinimui su autizmo spektro sutrikimu, bei  pačiai darbo pradžiai su asmenimis, turinčiais šių sutrikimų.

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti pedagogus su autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių būdo ir pažintinių procesų ypatumais.
  2. Suteikti žinių apie kompleksinės pagalbos metodų įvairovę mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimų.
  3. Analizuoti mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų ugdymo(si) proceso ypatumus, aptariant konkrečius atvejus.
  4. Formuoti praktinius įgūdžius pritaikant ugdymo turinį bei ugdomąsias erdves mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

Patogumas. Nereikia derinti su darbo grafiku. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Kada vyks šis kursas?