Category Archives: Naujienos

Naujienos

Nuotolinis mokymas „Tikslinga veikla su tėvais“. Programos trukmė 40 valandų

Rugsėjo 13 d.

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija skelbia, jog turi būti vykdoma dėmesinga veikla su mokinių tėvais. Visų mokyklų veiklos planuose yra minima tėvų/globėjų veiklos aktyvinimo strategija.

Ypač didelis dėmesys privalo būti skiriamas tėvų indėliui bei jų veiklos skatinimui mokinio labui, todėl siūlome mokytojams bei klasių vadovams mokymus „Tikslinga veikla su tėvais“.

Kursuose rasite patarimų kraitelę, kaip dirbti su mokinių tėvais. Analizuosime, kas lemia tėvų į(si)traukimą į aktyvią veiklą, aptarsime mokytojo-auklėtojo sąveikos su tėvais tipus.

Rasime sprendimus, kaip reiktų bendrauti su „sunkiais“ mokinių tėveliais ir  kaip padėti mokytojui-auklėtojui atlikti nepriekaištingai savo misiją.

Kursuose pateiksime praktinės ir tikslingos veiklos su tėvais siūlymus: anketas, testus, dokumentus, rekomenduojamų užsienyje, t.y. Vokietijoje jau  taikomų ir veiksmingų strategijų – susirinkimų planų pavyzdžius  ir kt. Mokysimės įtraukti tėvus ne tik į renginius, bet ypač  į mokinių pasiekimų ir pažangos stebėseną bei sieksime nuosekliai padidinti asmeninę tėvų atsakomybę už privalomą vaikų mokymąsi ir ugdymo proceso eigą.

Kursas tinka pradinio, pagrindinio ugdymo ir įvairių dalykų mokytojams, klasių vadovams, soc. pedagogams bei profesinių mokyklų pedagogams.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki rugsėjo 24 d.

Naujienos

Prasidėjo registracija. Patvirtintas nuotolinių mokymų tvarkaraštis

Rugsėjo 08 d.
Interneto svetainėje www.tinklas.lt paskelbtas patvirtintas 2021 m. rudens nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis.
Atsisiųsti failą: https://bit.ly/3BQQ9Tn
 
Vyks 13 nuotolinių mokymų, tarp kurių 4 naujos mokymo programos. Visi mokymai vykdomi pagal 40 val. akredituotas programas.
 
Registracija internete http://www.tinklas.lt/
 
40 val. programos dalyvio mokestis 32 Eur.
Baigusiems mokymus išduodamas 40 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Siunčiamas el.paštu automatinis pranešimas su sąskaita – faktūra.
Mokytojai gali sumokėti ir iš kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.
 
Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.
Kolektyvinė ir asmeninė registracija vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.tinklas.lt

Naujienos

Akredituotos naujos programos

Rugsėjo 07 d.

Rudens kvalifikacijos tobulinimo nuotolinių mokymų sesijos tvarkaraštį papildys 4 naujos akredituotos programos.

Nuotolinis mokymas: naujos technologijos ir naujos kryptys, kodas 211001171, 40 val
Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas, kodas 211001172, 40 val
Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika, kodas 211001173, 40 val
Skaitmeninio turinio naudojimo reikšmingumas, galimybės ir įtaka mokinių motyvacijai, kodas 211001174, 40 val

VšĮ „Švietimo tinklas” (Akredituota institucija, pažyma Nr. IVP-10) kasmet organizuoja pedagogams nuotolinius mokymus pagal akredituotas programas. 

Naujienos

Rugsėjo 15 d. bus paskelbtas nuotolinių mokymų tvarkaraštis

Rugpjūčio 20 d.

VšĮ „Švietimo tinklas” (Akredituota institucija, pažyma Nr. IVP-10) rugsėjo 15 d. interneto svetainėje www.tinklas.lt paskelbs kvalifikacijos tobulinimo nuotolinių mokymų rudens sesijos tvarkaraštį.

VšĮ „Švietimo tinklas” kasmet organizuoja pedagogams nuotolinius mokymus pagal akredituotas programas.

Naujienos

Atnaujinta nuotolinio mokymo centro interneto svetainė

Rugpjūčio 12 d.

Atnaujinta nuotolinio mokymo centro NMC interneto svetainė www.mokymai.tinklas.lt

Naujienos

Akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos

Liepos 28 d.

Akredituota viešoji įstaiga „Švietimo tinklas“, pažyma Nr. IVP-10, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo nuotolinius mokymus pagal akredituotas programas

Mokymai skirti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti

Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu, kodas 211000998, 40 val

Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si), kodas 211000999, 40 val

Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi, 211000894, 40 val

Tarpdalykinė integracija pradiniame ugdyme. Bendradarbiavimo galimybės su dalyko mokytojais ir mokyklos specialistais, 211000892, 40 val

IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams, 211000790, 40 val

Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje, 211000756, 40 val

Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti, 211000669, 40 val

Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas, 211000659, 40 val

 

Mokymai skirti mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas

Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas, 211000893, 40 val

Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas, 211000791, 40 val

Konfliktų sprendimas – klasės vadovo kompetencija, 211000793, 40 val

Tikslinga veikla su tėvais, 211000751, 40 val

Motyvacija mokytis ir išmokimas, 211000752, 40 val

Mokomės kūrybiškai, linksmai ir išradingai, 211000750, 40 val

Skaitymo skatinimas. Kalbos gebėjimų ugdymas, 211000754, 40 val

Kompetencijų ugdymas įvairių žaidimų pagalba pradiniame ugdyme, 211000753, 40 val

Pedagogų streso valdymo ypatumai, 211000673, 40 val

Ugdomoji turinio diferencijavimas ir individualizavimas, 211000674, 40 val

Naujienos

Nuotolinis kursas „Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas“. Programos trukmė 40 valandų

Gegužės 30 d.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata skiriama apibrėžti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kaitos strategiją pasikeitus priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų tikslams ir uždaviniams. Mokinių daroma pažanga yra stebima tam tikrą laiką vertinant už jų atliktus savarankiškus, laboratorinius, kontrolinius darbus ar kitokią veiklą. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. Vertinant atliktą darbą svarbu padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. Labai gerai, jeigu pavyksta mokiniui įrodyti jo mokymosi spragas, nustatyti priežastis, kodėl jų pasitaikė. Taip yra lengviau  diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.

Programa „Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų visų mokomųjų dalykų ir pradinių klasių mokytojams. Labai svarbu su vaikais aptarti jų daromas klaidas, ieškoti būtų, kaip įveikti turimas žinių spragas. Pažangą svarbu stebėti, fiksuoti ir vertinti kartu su vaiku. Mokinio noras mokytis atsiranda tada, kai mokykloje jį supa gera emocinė aplinka, jis nepervargsta dėl per didelio mokymosi krūvio, dažnai patiria sėkmės ir bendradarbiavimo su kitais džiaugsmą. Jų mokymusi domisi tėvai, taip pat jie dažnai bendradarbiauja su mokytojais.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Pasiekiamumas. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.

Naujienos

Nuotolinis kursas „IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams“. Programos trukmė 40 valandų

Gegužės 29 d.

Kurso dalyvių apklausos rezultatai (atlikta 2020 m. pavasarį)

  • Puikiai pateikta mokymosi medžiaga, radau atsakymus į iškilusius klausimus, šiltas bendravimas, padrąsinimai.
  • Programos, kuriomis nesunkiai ir greitai galima paruošti mokymo priemones. Programos parinktos apgalvotai, išsamūs paaiškinimai.
  • Pateiktos aiškios instrukcijos, kuriomis vadovaujantis galima kurti reikalingas priemones.
  • Buvo įdomios užduotys.
  • Puikus dėstytojas. Išsamiai papasakoja viską, paaiškina kaip daryt.
  • Jau gal ketvirtas kursas, kurį išklausiau šio dėstytojo. Labai puikus dėstytojas, visada atsako į pateiktus klausimus, paaiškina, jei ko nors nesupranti. Mielai registruosiuosi į kitus naujus kursus, kurie bus organizuojami ateityje.

Programa skirta tobulinti mokytojų skaitmenines kompetencijas.

IKT įrankiai ir priemonės reikalingi visiems šių dienų mokytojams. Be jų – kaip be rankų! Pristatomi įrankiai padės nesudėtingai ir greitai sukurti interaktyvias metodines priemones. Jas panaudosime mokant naują temą, kartojimui, žinių patikrinimui, smagiam žaidimui temai įsisavinti ir galėsime užduoti namų darbams.

Sukurtos mokymo priemonės paįvairins mokymosi procesą, sustiprins mokinių motyvaciją ir padės diferencijuoti užduotis. Interaktyvi veikla pamokoje duoda efektyvių rezultatų.

Gaminsime atminties korteles, jas poruosime, kursime stilingas viktorinas, interaktyvius paveikslėlius, trumpus žaidimus, kur reikės pažymėti kelis pasirinkimus ar užpildyti tuščius laukus, nešiosime žodžius į tinkamą lauką, grupuosime juos, darysime kryžiažodžius, skaičių ir dydžių linijas, testus ir klausimynus, užduočių dėliones, žinių žaidimą „milijonierius“, ieškosime pasiklydusių žodžių tarp raidžių – bus įdomu!
Priemones kursime internete nemokamai, dalinsimės su kolegomis, mokysimės ir žaisime kartu – bus smagu.

Kursas tinka ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams, spec. pedagogams ir logopedams.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Pagalba. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.

Naujienos

Nuotolinis kursas „Tikslinga veikla su tėvais“. Programos trukmė 40 valandų

Gegužės 24 d.

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija skelbia, jog turi būti vykdoma dėmesinga veikla su mokinių tėvais. Visų mokyklų veiklos planuose yra minima tėvų/globėjų veiklos aktyvinimo strategija.

Ypač didelis dėmesys privalo būti skiriamas tėvų indėliui bei jų veiklos skatinimui mokinio labui, todėl siūlome mokytojams bei klasių vadovams naujus kursus „Tikslinga veikla su tėvais“.

Kursuose rasite patarimų kraitelę, kaip dirbti su mokinių tėvais. Analizuosime, kas lemia tėvų į(si)traukimą į aktyvią veiklą, aptarsime mokytojo-auklėtojo sąveikos su tėvais tipus.

Rasime sprendimus, kaip reiktų bendrauti su „sunkiais“ mokinių tėveliais ir  kaip padėti mokytojui-auklėtojui atlikti nepriekaištingai savo misiją.

Kursuose pateiksime praktinės ir tikslingos veiklos su tėvais siūlymus: anketas, testus, dokumentus, rekomenduojamų užsienyje, t.y. Vokietijoje jau  taikomų ir veiksmingų strategijų – susirinkimų planų pavyzdžius  ir kt. Mokysimės įtraukti tėvus ne tik į renginius, bet ypač  į mokinių pasiekimų ir pažangos stebėseną bei sieksime nuosekliai padidinti asmeninę tėvų atsakomybę už privalomą vaikų mokymąsi ir ugdymo proceso eigą.

Kursas tinka pradinio, pagrindinio ugdymo ir įvairių dalykų mokytojams, klasių vadovams, soc. pedagogams bei profesinių mokyklų pedagogams.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku, turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio kurso laikotarpiu.

Pagalba. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Metodinė medžiaga. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotoliniuose kursuose mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.

Naujienos

Nuotolinis kursas „Motyvacija mokytis ir išmokimas“. Programos trukmė 40 valandų

Gegužės 23 d.

Mokymosi motyvacija yra aktuali šių laikų mokyklose. Ji siejama su mokinių poreikiais, interesais, vertybėmis, pažiūromis, įsitikinimais,  veikia jausmus ir emocijas, turi įtakos charakterio formavimuisi. Tai yra procesas, skatinantis elgtis taip, kad būtų pasiekta svarbių žmogui tikslų arba kad būtų patenkinti poreikiai ir motyvai. Motyvaciją žadina žodinis pagyrimas, testų rezultatai, sužadinimas, netikėtumas, pažįstama medžiaga, kuri palengvina mokymąsi, kontekstas, kai mokiniams išmokus principus ir sąvokas, paprašoma juos pritaikyti neįprastose situacijose. Mokinių mokymosi motyvacija siejama su mokytojo veikla, nes klausymasis vangaus, neįdomaus mokytojo, per sunkios ar per lengvos užduotys rodo, kad nėra  grįžtamojo ryšio apie pažangą, per lėtas ar per greitas ėjimas pirmyn. Jei mokytojas įdomiai dėsto pamoką, bendrauja su mokiniais, tai tokia mokinių motyvacija skatina jų mokymosi tęstinumą (pakartojimą ir sustiprinimą to, ką mokinys jau žino, supranta ir geba), mokymosi pažangą (siekimą aukštesnio lygmens, motyvuoto mokymosi toliau). Motyvaciją mokytis gali menkinti netinkamai organizuotas mokinių vertinimas. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos ir elgesys. Apie vertinimo kriterijus mokiniai turi žinoti, nes pažangos darymas juos motyvuoja.

Programa „Motyvacija mokytis ir išmokimas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų visų mokomųjų dalykų ir pradinių klasių mokytojams ir labai reikalinga, siekiant atskleisti, kokie motyvai turi didelės reikšmės. Mokinio noras mokytis atsiranda tada, kai mokykloje jį supa gera emocinė aplinka, jis nepervargsta dėl per didelio mokymosi krūvio, dažnai patiria sėkmės ir bendradarbiavimo su kitais džiaugsmą. Jų mokymusi domisi tėvai, taip pat jie dažnai bendradarbiauja su mokytojais. Motyvuotas mokinys dirba kūrybingiau ir produktyviau, kelia sau ambicingus tikslus, siūlo naujovių ir nuolat kelia savo susidomėjimą, o tai  lemia ir mokymosi sėkmę.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku, turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio kurso laikotarpiu.

Pagalba. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Metodinė medžiaga. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotoliniuose kursuose mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.